NOUTO- JA PALAUTUSPISTE HELSINKI VANTAAN LENTOASEMA ALEPA MYYMÄLÄ - AVOINNA JOKA PÄIVÄ 24H

Yksityisyys


Meille on tärkeää kyetä antamaan mahdollisimman selkeät tiedot käyttäjillemme siitä, miten käsittelemme
henkilötietoja ja palveluidemme käytöstä johdettuja tietoja. Luottamus, turvallisuus ja läpinäkyvyys ovat
avainsanojamme. Tällä sivustolla selvitämme mitä tietoja keräämme , mihin käytämme keräämiämme
tietoja, miten käsittelemme tietoja ja mitkä ovat EU:n henkilötietoja koskevan lainsäädännön mukaan sinun
oikeutesi kuluttajana. Jaamme keräämämme tiedon kahteen kategoriaan: henkilötiedot ja palvelunkäytöstä
johdetut tiedot. 


Henkilötiedot
Kun vuokraat tuotteitamme, pyydämme sinulta tiettyjä henkilötietoja, kuten esimerkiksi nimesi ja
sähköpostiosoitteesi. Tietoja kerätään voidaksemme tunnistaa sinut palvelussa, voidaksemme palvella
sinua paremmin asiakkaana ja kyetäksemme tarjoamaan sinulle relevantimpaa sisältöä. Listaukset
keräämistämme henkilötiedoista löydät osiosta Mitä tietoja keräämme.


Tiedot palvelunkäytöstä
Keräämme käytöstä johdettua dataa voidaksemme paremmin palvella sinua käyttäjänä. Palvelunkäytöstä
johdettuihin tietoihin kuuluvat muun muassa selaintiedot, tilaustiedot, evästeiden keräämä data ja käytön
aloittamis- ja lopettamisajankohdat. Tarkemmat erittelyt voit lukea osiosta Mitä tietoja keräämme.
Keräämme tietoa palvelunkäytöstä ymmärtääksemme palvelun käyttäjiä ja heidän tarpeitaan. Pyrimme
tietojen avulla parantamaan käyttökokemusta ja tarjoamaan lisäarvoa palvelun käyttäjille ja
mainosasiakkaillemme. Lue lisää osioista Miten tietoja käsitellään ja Mihin tietoja käytetään.


MIHIN KÄYTÄMME TIETOJASI


Käsittelemme digitaalisia palveluitamme ja verkkosivustojamme käyttävien ihmisten henkilötietoja
luottamuksellisesti ja ainoastaan ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, pääsääntöisesti seuraaviin:


Palvelukehitys: Kehitämme jatkuvasti palveluidemme käyttöliittymiä ja tarjolla olevia tuotteita. Sitä
kautta pyrimme parantamaan palveluiden käyttökokemusta. Toteutamme kysely- ja
kuluttajatutkimuksia sekä verkkoanalytiikkaan pohjautuvia raportteja päätöksenteon tueksi.

Tilaaminen ja asiakaspalvelu: Autamme käyttäjiä löytämään kiinnostavia sisältöjä, toimitamme
käyttäjille heidän vuokraamiaan tuotteita ja tarjoamme henkilökohtaista asiakaspalvelua.


Mihin tarkoitukseen keräämme henkilötietojasi?
Tarjoamme asiakkaillemme lastentarvikkeiden vuokrausta verkkosivujemme kautta. Jotta pystymme
tuottamaan palveluiden käyttäjille arvokasta sisältöä, hyödynnämme henkilötietoja muun muassa
seuraavilla tavoilla:

Osa verkkopalveluistamme voi suositella käyttäjille heitä todennäköisesti kiinnostavia sisältöjä.

Sivustojemme evästeet ja niitä vastaavat tekniikat mahdollistavat sivuston perustoiminnallisuudet,
esimerkiksi sen, että selain muistaa kesken jääneet ohjelmat ja sen, millä tunnuksella käyttäjä on
kirjautunut palveluun. Lue lisää evästekäytännöistä.

Emme tallenna luottokorttitietoja, vaan välitämme tiedot eteenpäin niiden turvalliseen käsittelyyn
erikoistuneelle yritykselle.

Verkkopalveluiden tilaustiedot
Tilaustietoja käytetään ensisijaisesti tilausten hallintaan sekä tilauksiin liittyvien tositteiden
kohdentamiseen (mm. tilausvahvistus ja peruutusvahvistus). Tilaustietojen avulla käyttäjille voidaan
kohdentaa myös sähköistä suoramarkkinointia ja tilauksiin liittyvää asiakasviestintää. Käyttäjillä on
halutessaan mahdollisuus kieltäytyä sähköisestä suoramarkkinoinnista. 


MITEN KÄSITTELEMME TIETOJASI

Maksutapahtumia koskevia tietoja säilytämme voimassaolevan lainsäädännön mukaan kuuden
vuoden ajan.

Vaununi.fi tietojasi saa käsitellä vain erikseen määritellyt henkilöt, joille tietojesi käsittely on työn
tekemisen kannalta välttämätöntä. He käsittelevät vain käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia
henkilötietoja, yksityisyydensuojaa vaarantamatta. Henkilötietojen käsittelijöitä koskee myös
vaitiolovelvollisuus.

Suojaamme henkilötietorekisterit asianmukaisesti ja ylläpidämme ne suojatuilla palvelimilla.
Tältä sivulta löydät yksityiskohtaisemmin tietoa henkilötietojen käsittelystä, säilyttämisestä ja
suojaamisesta.


Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Vaununi.fi säilyttää yksilöiviä henkilötietoja kahden vuoden ajan. Maksutapahtumia koskevia tietoja
säilytämme kuuden vuoden ajan. Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat tiedot sekä pyytää
henkilötietojen korjaamista tai poistamista rekisteristä.


Tiettyjä tietoja meidän on säilytettävä lain velvoittamana. Esimerkiksi kirjanpitolaki edellyttää
kirjanpitotositteiden säilyttämistä 6 vuoden ajan. Meidän on myös säilytettävä tiettyjä viestintään liittyviä
tietoja viranomaisia varten rikosten tutkinnassa käytettäväksi.


Ketkä saavat käsitellä henkilötietojasi Vaununi.fi:ssa?
Henkilötietojasi käsittelevät vain ne henkilöt, joille on myönnetty oikeus tietojen käsittelyyn Vaununi.fi
ohjeistuksen mukaisesti ja hekin käsittelevät vain käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja,
yksityisyydensuojaa vaarantamatta. Henkilötietojen käsittelijöitä koskee myös vaitiolovelvollisuus.


Tietyissä tehtävissä käytämme myös yhteistyökumppaneita/alihankkijoita tietojen käsittelyssä.
Huolehdimme näissä tapauksissa sopimusjärjestelyin tietosuojan toteutumisesta.
Henkilötietojen käsittelystä vastaa Vaununi.fi:n tietosuojavastaava.


Miten suojaamme henkilötietojasi?
Henkilötietorekisterejä suojataan asianmukaisesti ja rekisterit ylläpidetään suojatuilla palvelimilla.
Suojauksiin kuuluvat mm. palomuurit, pääsynhallinta, kulunvalvonta ja salasanasuojaus. Tietojasi
säilytetään vain sovitun ajanjakson ajan, jonka jälkeen tiedot poistetaan. Vain Vaununi.fi:n työtekijöillä ja
Vaununi.fi:n kanssa sopimussuhteessa olevilla palveluntarjoajilla on pääsy tallennettuun tietoon.

SINUN OIKEUTESI

Sinulla on kuluttajana oikeus mm. seuraaviin asioihin:

-Saada tietoa siitä, kuka käsittelee tietojasi, minne tietojasi luovutetaan ja minkä vuoksi
luovutamme tietojasi (tiedonsaantioikeus).

-Sinulla on mahdollisuus tarkistaa sinusta kerätyt tiedot ja päivittää ne ajan tasalle (tarkastus- ja
korjausoikeus).

-Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä mm. asiakasviestinnän ja sähköisen
suoramarkkinoinnin suhteen (kielto-oikeus).

-Sinulla on oikeus saada tietosi poistetuksi järjestelmistämme (tietojen poistamisoikeus)


Tiedonsaantioikeus
Henkilötietojen käsittelyn edellytetään olevan avointa ja sen vuoksi meidän Vaununi.fi:ssa on kerrottava
sinulle:

-miten voit olla yhteydessä Vaununi.fi:n tietosuojaa koskevissa asioissa

-keräämiemme henkilötietojen käytön tarkoitus ja laillinen perusta

-minne ja minkä vuoksi luovutamme henkilötietoja

-oikeuksistasi henkilötietojen käsittelyn eri vaiheissa.


Tietojen tarkastus
Vaununi.fi:n asiakkaana sinulla on oikeus tarkistaa meidän sinusta tallentamamme henkilötiedot olemalla
yhteydessä asiakaspalveluumme customerservice@vaununi.fi.


Tietojen käsittelyn vastustaminen

Sinulla on asiakkaanamme oikeus päättää, millaista sähköistä viestintää haluat saada meiltä. 


Mainonnan kohdentaminen
Voit halutessasi itse hallinnoida, missä laajuudessa suostut evästeiden käyttöön ja mainonnan
kohdentamiseen.
Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia. Huomaathan, että evästeiden poiston
seurauksena sivuston jotkin toiminnallisuudet eivät välttämättä ole käytössäsi.


MITÄ TIETOJA KERÄÄMME

Saamme käsittelemämme henkilötiedot sinulta itseltäsi sekä keräämällä tietoja palveluiden
käytöstä ja käyttäytymisestäsi eri kanavissa.

Hankimme tietoja myös ulkopuolisista lähteistä, kuten yhteistyökumppaneilta ja
palveluntarjoajilta.

Itse antamasi tiedot

Sähköpostiosoite*
Etu- ja sukunimi*
Syntymävuosi*
Osoite*
Postinumero*
Puhelinnumero*
Luvat, suostumukset ja kiellot
Maksukorttitiedot (kortin numerosta 6 ensimmäistä ja 4 viimeistä numeroa sekä kortin
voimassaoloaika). Emme tallenna täydellisiä luottokorttitietoja, vaan välitämme tiedot eteenpäin
niiden turvalliseen käsittelyyn erikoistuneelle yritykselle. *
Maksamisesta kertyvät laskutus- ja maksutiedot
* Pakollinen tieto 


Kun olet meihin yhteydessä, keräämme myös seuraavia tietoja:

-Asiakaspalvelumme kanssa käymäsi keskustelut eri kanavissa, esim. sähköpostitse.

-Lähettämäsi asiakaspalautteet ja muut yhteydenottosi.